شنبه ,۵ خرداد ۱۴۰۳

نمونه صورت جلسه طلاق توافقی

نمونه توافق، طلاق توافقی بدین شرح است:
در طلاق توافقی، طرفین می توانند به صورت توافقی نسبت به موضوعات مورد اختلاف تعیین تکلیف نموده و در صورتی که در حکم دادگاه قید گردد، رسمیت می یابد و هرگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر گردد، و به هر دلیلی از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که در گواهی عدم امکان سازش و طبق توافقات قبلی، رسمیت یافته است، ملغی می گردد.

نمونه صورت جلسه طلاق توافقی
بنام خدا
قرارداد حاضر فی مابین آقای…….. فرزند……. به شماره شناسنامه……… و شماره ملی……. به نشانی……………… و شماره تماس….. و سرکار خانم…… فرزند……. به شماره شناسنامه…….. و شماره ملی……… به نشانی………………… به شرح مواد آتی منعقد گردید.
1- سرکار خانم…… تعداد….. سکه از مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به آقای….. بذل می نماید و حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط می نماید.
توافق گردید آقای….. جمعاً مبلغ….. به سرکار خانم….. به عنوان مهریه/ نفقه/ اجرت المثل «عنوان دقیق حقوق مالی که مقرر است به زوجه پرداخت شود» پرداخت نماید که مبلغ…… به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج وطلاق و ماهیانه مبلغ….. به شماره حساب/ شماره کارت….. واریز نماید.
نکته- بذل مهریه می تواند نسبت به تمام آن باشد و یا بخشی از آن و زوجه الزامی به بذل کلمهریه خود در قبال اجرای صیغه طلاق ندارد.

2- سرکار خانم…….. جهیزیه خود را مسترد نموده/ مسترد می نماید/ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد/ مبلغ….. بابت جهیزیه و در قبال اجرای صیغه طلاق می گیرد.

3- سرکار خانم….. در خصوص نفقه گذشته، حال و آینده و همچنین در خصوص اجرت المثل، و در قبال اجرای صیغه طلاق ادعایی ندارد/ نفقه خود را به مبلغ…. طبق پرنده کلاسه…. دریافت می نماید/ نفقه و اجرت المثل خود را دریافت نموده و پس از اجرای صیغه طلاق ادعایی در این خصوص ندارد.

4- در خصوص فرزندان مشترک به نام های….. و…..، فرزندان تحت حضانت پدر/ مادر می باشند و می توانند در هر هفته در روزهای 5 شنبه و جمعه یا… از ساعت….. الی ….. با پدر/ مادر خود در …… ملاقات داشته باشند.

5- نفقه فرزندان طبق توافق برای هرکدام مبلغ…… و جمعاً…… تعیین گردید که با توجه به شرایط موجود در هر سال 10 درصد به مبلغ اضافه می گردد و آقای….. مکلف است در هر ماه این مبلغ را از طریق کارت به کارت به شماره کارت …………. و یا از طریق بانک به شماره حساب…….. واریز نماید، ادعای پرداخت از سوی آقا بدون وجود فیش پذیرفته شده نیست.
نکته- در خصوص افزایش نفقه نیز می توان یک شخص مشخص را به عنوان داور مشخص نمود.

6- طرفین در قبال اجرای صیغه طلاق کلیه پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه نسبت به یکدیگر را در قبال اجرای صیغه طلاق مختومه می نمایند. «نام برده شود به اضافه شماره پرونده و شعبه»

امضاء و اثر انگشت زوج امضاء و اثر انگشت زوجه

امضاء شاهد امضاء شاهد

درباره -

پیشنهاد ما به شما

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟

✅آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟ تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *