پنج شنبه ,۱۷ آذر ۱۴۰۱

آخرین نوشته ها

✅دفاع مشروع 📚دفاع مشروع قدرتے بازدارنده باهدف جلوگیرے از خطرهایی است ڪه رهایی از ان …

مطالعه بیشتر »