جمعه ,۲۵ خرداد ۱۴۰۳

✅احداث بنا بدون پروانه

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود. درصورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه از ذینفع، به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، هرکدام که مبلغ آن بیشتر باشد، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند.

🔰ضمانت اجرای تخلف احداث بنا بدون پروانه :

۱⃣-در مورد ساختمان هایی که با رعایت اصول سه گانه بدون پروانه ساختمانی احداث می شوند، کمیسیون ماده ۱۰۰ با توجه به شرایط و موقعیت ملک (اداری، تجاری، مسکونی)اختیار صدور رأی جریمه یا تخریب دارد.

۲⃣_میزان جریمه، به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان (درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد)، است؛ هرکدام که مبلغ آن بیشتر باشد.

۳⃣_براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، درصورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به تخریب صادر خواهد کرد.

۴⃣_براساس ذیل تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، درمواردی که شهرداری به جلوگیری از عملیات ساختمانی مکلف است، درصورتی که دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم نیروی انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

🔰نکات کلیدی :

🔷افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند. ( دادنامه های شماره ۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۲/۱ شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ و شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همۀ مالکان ششدانگ ملک منوط خواهد بود.

🔷کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص ذینفع ابلاغ کرده و فرصت ده روزه برای دفاع به وی اعطا کنند.( دادنامۀ شمارۀ ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

🔷کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است جریمۀ تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و مدارک یا جلب نظر کارشناس یا کارشناسان، براساس ارزش معاملاتی ساختمان در « تاریخ وقوع تخلف» تعیین کند.( دادنامۀ شمارۀ ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

🔷درصورتی که ادعایی مبنی بر این وجود داشته باشد که در زمان احداث بنا، محل ملک خارج از محدودۀ شهر و جزء اراضی روستایی بوده که به کسب مجوز شهرداری نیاز نداشته،لازم است کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صحت و سقم این ادعا را بررسی کند( دادنامۀ شمارۀ ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

🔷رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام رعایت نشدن اصول سه گانه در ساختمان احداثی باشد. ( دادنامۀ شمارۀ ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

 

درباره ماریا

پیشنهاد ما به شما

اجازه خروج زن از کشور

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *