شنبه ,۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نرخ دیه سال ۹۹

دیه_سال_١٣٩٩

نحوه محاسبه دیه سال ۹۹

🔹میزان دیه و نرخ ریالی آن

1️⃣دیه کامل

۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

2️⃣چهار درصد دیه

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣یک دبنار شرعی

۳/۳۰۰/۰۰۰

4️⃣چهار و نیم درصد دیه

۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰

5️⃣یک درهم شرعی

۳۳۰/۰۰۰

6️⃣پنج درصد دیه

۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰

7️⃣یک شتر

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

8️⃣پنج و نیم درصد دیه

۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰

9️⃣یک ده هزارم دیه

۳۳۰/۰۰۰

🔟شش درصد دیه

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

1️⃣1️⃣یک هزارم دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

1️⃣2️⃣شش و نیم درصد دیه

۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰

1️⃣3️⃣یک صدم دیه

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

1️⃣4️⃣هفت درصد دیه

۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰

1️⃣5️⃣نیم صدم دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

1️⃣6️⃣هفت ونیم درصد دیه

۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰

1️⃣7️⃣یک دهم درصد دیه

۳/۳۰۰/۰۰۰

1️⃣8️⃣هشت درصد دیه

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

1️⃣9️⃣دو دهم درصد دیه

۶/۶۰۰/۰۰۰

2️⃣0️⃣هشت و نیم درصد دیه

۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰

2️⃣1️⃣سه دهم درصد دیه

۹/۹۰۰/۰۰۰

2️⃣2️⃣نه درصد دیه

۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰

2️⃣3️⃣چهار دهم درصد دیه

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

2️⃣4️⃣ده درصد دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

2️⃣5️⃣پنج دهم درصد دیه

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

2️⃣6️⃣یک دهم دیه

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

2️⃣7️⃣شش دهم درصد دیه

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

2️⃣8️⃣دو دهم دیه

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

2️⃣9️⃣هفت دهم درصد دیه

۲۳/۱۰۰/۰۰۰

3️⃣0️⃣سه دهم دیه

۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣1️⃣هشت دهم درصد دیه

۲۶/۴۰۰/۰۰۰

3️⃣2️⃣چهار دهم دیه

۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣3️⃣نه دهم درصد دیه

۲۹/۷۰۰/۰۰۰

3️⃣4️⃣پنج دهم دیه

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣5️⃣یک درصد دیه کامل

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣6️⃣شش دهم دیه

۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣7️⃣یک و یک دهم درصد دیه

۳۶/۳۰۰/۰۰۰

3️⃣8️⃣هفت دهم دیه

۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰

3️⃣9️⃣یک و دو دهم درصد دیه

۳۹/۶۰۰/۰۰۰

4️⃣0️⃣هشت دهم دیه

۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

4️⃣1️⃣یک و سه دهم درصد دیه

۴۲/۹۰۰/۰۰۰

4️⃣2️⃣نه دهم دیه

۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰

4️⃣3️⃣یک و چهاردهم درصد دیه

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

4️⃣4️⃣نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

4️⃣5️⃣یک و پنج دهم درصد دیه

۴۹/۵۰۰/۰۰۰

4️⃣6️⃣ثلث دیه کامل

۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

4️⃣7️⃣یک و شش دهم درصد دیه

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

4️⃣8️⃣ربع دیه کامل

۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰

4️⃣9️⃣یک و هفت دهم درصد دیه

۴۵/۹۰۰/۰۰۰

5️⃣0️⃣خمس دیه کامل

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

5️⃣1️⃣یک و هشت دهم درصد دیه

۵۶/۱۰۰/۰۰۰

5️⃣2️⃣چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰

5️⃣3️⃣یک و نه دهم درصد دیه

۶۲/۷۰۰/۰۰۰

5️⃣4️⃣چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل

۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰

5️⃣5️⃣دو درصد دیه

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

5️⃣6️⃣یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۶۶/۰۰۰/۰۰۰

5️⃣7️⃣دو و نیم درصد دیه

۸۲/۵۰۰/۰۰۰

5️⃣8️⃣یک سوم از یک دهم دیه کامل

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

5️⃣9️⃣سه درصد دیه

۹۹/۰۰۰/۰۰۰

6️⃣0️⃣نصف دیه کامل

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

6️⃣1️⃣سه و نیم درصد دیه

۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰

6️⃣2️⃣دیه کامل در ماه های حرام

۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید همه روزه حتی ایام تعطیل با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵ (از تهران و از طریق خط ثابت) تماس حاصل فرمایید.یا از طریق خرید آنلاین بسته مشاوره http://dadavaran.com/order/ از مجرب ترین وکلای تهران مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

درباره -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *