جمعه ,۲۵ خرداد ۱۴۰۳

قرار کفالت یا قرار وثیقه چیست ؟

قرار کفالت یا قرار وثیقه چیست ؟

 

پاسخ : ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛

🔻ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﯼ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺰﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻭﯼ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻ‌ﺯﻡ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻ‌ﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﯾﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

🔻ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ‌، ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺴﺐ (ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ) ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

🔻 ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

🔻 ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺫﯾﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید  همه روزه حتی روزهای تعطیل با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵ (از تهران و از طریق خط ثابت) تماس حاصل فرمایید.یا از طریق خرید آنلاین بسته مشاوره http://dadavaran.com/order/    از مجرب ترین وکلای تهران مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

درباره -

پیشنهاد ما به شما

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟

✅آیا هر تهدیدی جرم محسوب می‌شود؟ تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *