جمعه ,۲۵ خرداد ۱۴۰۳

برچسب آرشیوها: در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها‌ را پرداخت می‌کند،

هزینه هایی مانند کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به  مالیات و شهرداری بدون دادخواست جزء هزینه های اجرایی قابل مطالبه است .

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ◀️هزینه هایی مانند کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به  مالیات و شهرداری بدون دادخواست جزء هزینه های اجرایی قابل مطالبه است . 📕شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۷ 📗شماره پرونده : ۹۹-۳/۱-۱۲۷ح 📘تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ✅استعلام : در مواردی که مال موضوع …

مطالعه بیشتر »