شنبه ,۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشانی و تلفن زندان های تهران

۱ – ندامتگاه مرکزی تهران :
تهران – جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – کیلومتر ۵ – شهرک صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

تلفن

۲ – ندامتگاه اوین :
تهران – اوین – خیابان شهید کچویی – تلفن

۳ – ندامتگاه شهرری :
قرچک – تلفن

۴ – ندامتگاه خورین :
ورامین خیرآباد روستای خورین – تلفن

۵ – ندامتگاه دماوند :
دماوند – تلفن

۶ – ندامتگاه دماوند سربندان :
سربندان – تلفن

۷-  ندامتگاه رجایی شهر:

کرج رجایی شهر بلوار موذن تلفن

۸- ندامتگاه فردیس :

فردیس کرج حسین آباد راه آهن تلفن

۹- ندامتگاه کرج :

کرج جاده قزل حصار روبه روی پادگان چمران تلفن

۱۰- ندامتگاه قزل حصار :

کرج ،مهرشهر انتهای کیانشهر جاده قزل حصار تلفن

۱۱-کانون اصلاح و تربیت :

بزرگراه کاشانی شهرزیبا روبه روی میدان الغدیر تلفن