خانه / بایگانی برچسب: تفکیک

بایگانی برچسب: تفکیک

افراز و تفکیک

افراز و تفکیک *تفکیک عبارت است از تقسیم کردن مال غیر منقول به قطعه های کوچکتر در تفکیک حتما نباید مال مشاع باشد و پس از تقسیم نیز حالت مشاع بودن آن از بین نمیرود و نیازی به رجوع به دادگاه نیست بلکه در اداره ثبت تقسیم صورت میگیرد . …

ادامه نوشته »