خانه / بایگانی برچسب: تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری

بایگانی برچسب: تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری

تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

تخلف_ساختمانى تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟ درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب …

ادامه نوشته »