خانه / بایگانی برچسب: تبصره الحاقی ماده 45 قانون مواد مخدر از موارد ماده 442 قانون آیین دادرسی ڮیفری خارج است

بایگانی برچسب: تبصره الحاقی ماده 45 قانون مواد مخدر از موارد ماده 442 قانون آیین دادرسی ڮیفری خارج است

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به …

ادامه نوشته »