خانه / بایگانی برچسب: انحصار

بایگانی برچسب: انحصار

انحصار وراثت

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست انحصار وراثت: وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از …

ادامه نوشته »