خانه / بایگانی برچسب: افراز

بایگانی برچسب: افراز

پرسش و پاسخ

سلام شخصی بدون اذن سایر وراث قسمتی از زمین مشاعی را فروخته است.میزان سهم هر کدام از وراث مشخص می باشد ولی هنوز هیچ اقدامی مبنی بر تنظیم تقسیم نامه یا افراز ملک انجام نیافته آیا امکان خرید دوباره زمین از خریدار جدید وجود دارد یا خیر. پاسخ:در صورتیکه زمین …

ادامه نوشته »

افراز و تفکیک

افراز و تفکیک *تفکیک عبارت است از تقسیم کردن مال غیر منقول به قطعه های کوچکتر در تفکیک حتما نباید مال مشاع باشد و پس از تقسیم نیز حالت مشاع بودن آن از بین نمیرود و نیازی به رجوع به دادگاه نیست بلکه در اداره ثبت تقسیم صورت میگیرد . …

ادامه نوشته »