خانه / بایگانی برچسب: سهم ارث زن از اموال غیرمنقول

بایگانی برچسب: سهم ارث زن از اموال غیرمنقول

آیا درسته که زن از اموال غیر منقول شوهر خود ارث نمی برد ؟

💥شرایط مطالبه #بهای_ثمنیه_ترکه_غیرمنقول در صورت فوت زوجه، زوج از تمامی اموال زوجه اعم از منقول و غیرمنقول ارث خواهد برد. اما این قاعده در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران، زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول …

ادامه نوشته »